Forskning om flerspråkighet
SVENSKA
ENGLISH
Uppdrag & föreläsningar

Kommande evenemang

 

 

Uppdrag (i urval)

 

Högskoleverket

Bedömare i examenstillståndsprövningar av nya lärarexamina

2010-06 – 2010-12


Linköpings universitet

Opponent vid slutseminarium

2009-01-27


Kulturdepartementet, Regeringskansliet

Med andra ord – Ett seminarium som pratar språk

Debatt om Språklagsutredningens betänkande

’Värna språken’

2008-06-04'

 

Stockholms universitet

Opponent vid slutseminarium

2006-10-30

 


Gästföreläsningar (i urval)

 

Interkulturellt lärande – Språk och kulturer som resurser i undervisningen. 2011.

Plenarföreläsning vid konferensen ’Flerspråkighet i fokus’
Fortbildning i Stockholm AB

Tvåspråkighet - en resurs för individen och för samhället. 2011.

Föreläsning inom samverkansprojektet ’Utan språk är du körd’.
Länsbiblioteket Sörmland, Landstinget Sörmland   

Intercultural competence and Intercultural communication in Language teaching.
2010.
Helsingfors universitet

Det flerspråkiga Sverige. 2010.
Forskartorget, Bokmässan, Göteborg

Språk och identitet: en resa i litteraturens värld. 2010.
Europa Direkt Halland, Halmstad

Från pjuck till guss: om Stockholmsslang och tvåspråkighet. 2010.

Öppen föreläsning tillsammans med prof. Ulla-Britt Kotsinas.
Stockholms universitet

Code-Switching in Chicano Theater: Power, Identity and Style in Three Plays by Cherríe Moraga. 2008.
University of California, Berkeley, Dept. of Ethnic Studies       

Literacy, Code-switching and Translation in Multilingual Classrooms. 2008.
University of California, Berkeley, Graduate School of Education
       
An Afternoon of Chicana/o Teatro. 2008.
UCLA, Chicano Studies Research Centre   
           
Code-Switching in Chicano Theater: Power, Identity and Style in the Theater of Cherríe Moraga. 2008.       
California State University, Long Beach
Dept. of Linguistics, Dept. of Romance, German and Russian Languages and Literatures, Dept. of Chicano and Latino Studies, Dept. of  Latin American Studies, The Spanish Club

Chicano literature in teaching. 2008.
Södertörns högskola, Inst. för kultur och kommunikation/Engelska

Interkulturell kompetens, men hur? Lärar- och elevstrategier i en tvåspråkig skola. 2007.
Uppsala Universitet, Centrum för multietnisk forskning

Modersmålets roll i läs- och skrivundervisningen.
2007.
Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk.


Språk och kultur i klassrummet: en presentation av ett nytt forskningsprojekt. 2007.
Skolverket       
               
Kodväxling: Makt och identitet. 2006.
Lärarhögskolan i Stockholm               

Chicano-spanska  - en kontaktvarietet. 2006.
Stockholms universitet, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

Code-switching: Definitions and functions. 2006.
Vasa universitet               

Interkulturell pedagogik och interkulturellt lärande i språkundervisning.
2006.
Umeå universitet, Inst. för moderna språk, Det didaktiska seminariet

Kodväxling och multietniska varieteter i litteratur: Frågor om makt och identitet. 2006.
Mälardalens högskola, Inst. för humaniora

Motstånd, ideologi, makt och identitet.
2004.   
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby

Kodväxling eller blandkod: en definitionsfråga. 2003.   
Stockholms Universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Kodväxling och blandkod. 2003.
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby

Varför kodväxlas det? Kodväxling … i Chicano-teater i USA.
2003.
Uppsala Universitet, Centrum för multietnisk forskning

’Chicano English’ i litteratur och teater. 2002.
Stockholms Universitet, Interaktions- och IdentitetsSeminariet

 

 

Konferensföredrag (i urval)

 

Performing Bilingualismin Wales & Sweden: How Young People in Bilingual Education Construct their Bilingualism. 2011.

Presentation tillsammans med fil. dr. Nigel Musk.
(International Symposium on Bilingualism 8, Oslo).

Literacy and language practices in Swedish schools.
2011.
Föredrag i kollokviet: Investigating discourses of inheritance and identity in four multilingual European settings 2011.

Presentation tillsammans med prof. Jarmo Lainio och doktorand Anu Muhonen.
(International Symposium on Bilingualism 8, Oslo).

Dear Diary: Confessions about identity, language ideologies and language policy. 2010.
(Sociolinguistic Symposium 18, Southampton).

Interkulturellt lärande i flerspråkiga klassrum. 2008.
(ASLA – Språk och lärande, Stockholm).

Code-switching and translation/ interpretation in multilingual language classrooms. 2008.

(The 23rd Scandinavian Conference of Linguistics, Uppsala).

Språkutveckling i flerspråkiga klassrum. 2008.
(Forskning om språkvård och språkpolitik, Saltsjöbaden).

Ethnographic Research in Multilingual Schools.
2008.
(Minisymposium om några europeiska språkliga minoriteter och forskning om dessa, Eskilstuna).

Literacy, Code-switching and Translation in Multilingual Classrooms. 2008.

(Multilingualism, discourse and ethnography, Birmingham).

Literary Codeswitching: Shaping Culture and Identity. 2008.
Föredrag i kollokviet: New approaches to written codeswitching and multilingual texts.
(Sociolinguistic Symposium 17, Amsterdam).

La importancia de la diversidad lingüística y cultural en la enseñanza de español y portugués como segundas lenguas. 2007.

Presentation tillsammans med fil. dr. Laura Àlvarez López.
(II Congreso de Hipanistas y Lusitanistas Nórdicos, Stockholm).

Intercultural Competence and Identity construction in a Bilingual Language Classroom. 2007.
(Identity and Power in the Language Classroom, Umeå).

För en hållbar utveckling i språkundervisningen: fokus på mångfald.
2006.

Presentation tillsammans med fil. dr. Laura Àlvarez López.
(ASLA, Eskilstuna).

Chicano Plays: A Development towards Code-mixing? 2005.
Föredrag i kollokviet: Language Alternation in Writing
(5th International Symposium on Bilingualism, Barcelona).

Functions of Code-switching and Code-mixing in Chicano Theater.
2004.
(37th International Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Kristiansand).

Reiterations/Translations in Chicano Theater. 2003.
(Writing Back in/and Translation, Umeå).

Code-switching in Chicano Writing. 2003.
(ICLaVE 2, Uppsala).

English and Spanish in Contact: Code-switching in Chicano Theater. 2003.
(The Consequences of Mobility: Linguistic and Sociocultural Contact Zones, Roskilde).

Code-switching in Chicano English: a Linguistic Analysis of Chicano Theater.
2002.
(Second University of Vigo International Symposium on Bilingualism, Vigo).

The Mexican-American Border: a Linguistic and Cultural Analysis of Chicano English in Chicano Theater.
2002.
(Methods XI Conference, Joensuu).

Chicano English: Linguistic Expression in the Community. 2002.
(Sixth International Conference of the Association for Language Awareness, Umeå). 

Chicano English: A Cultural and Linguistic Analysis. 2001.
(The 8th Nordic Conference on Bilingualism, Rinkeby, Stockholm).