Research on Multilingualism
SVENSKA
ENGLISH
Clients

ABF Stockholm

Ericsson

Europe Direct Halland

Fortbildning AB

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala University

Government Offices of Sweden

Landstinget Sörmland

Länsbiblioteket Sörmland

Länsförsäkringar

National Centre for Swedish as a Second Language

National Council of Swedish Youth Organisations

Swedish National Agency for Education

Swedish National Agency for Higher Education

Södertörn University

Umeå municipality

University of Helsinki

University of Vaasa

Uppsala University