Research on Multilingualism
SVENSKA
ENGLISH
Presentations & Activitites

Selected Professional Activities & Research Presentations

 

Upcoming Events

 

 

Professional Activities

 

Swedish National Agency for Higher Education
Reviewer in the allocation of degree-awarding powers to universities for the new teacher degrees

2010-06 – 2010-12


Linköping University

Opponent at final seminar

2009-01-27


Ministry of Culture,
Government Offices of Sweden
Med andra ord – Ett seminarium som pratar språk
Debate about The Language Act Inquiry report ’Värna språken’
2008-06-04

 

Stockholm University

Opponent at final seminar

2006-10-30

 

 

Invited Research Presentations

 

Interkulturellt lärande – Språk och kulturer som resurser i undervisningen. 2011.

Plenary lecture at the conference ’Flerspråkighet i fokus’
Fortbildning i Stockholm AB

 

Tvåspråkighet - en resurs för individen och för samhället. 2011.

Lecture within the project ’Utan språk är du körd’.
Länsbiblioteket Sörmland, Landstinget Sörmland

 

Intercultural competence and Intercultural communication in Language teaching. 2010.
University of Helsinki

 

Det flerspråkiga Sverige. 2010.

Göteborg Book Fair

 

Språk och identitet: en resa i litteraturens värld. 2010.
Europe Direct Halland, Halmstad

 

Från pjuck till guss: om Stockholmsslang och tvåspråkighet. 2010.

Research presentation together with Prof. Ulla-Britt Kotsinas.
Stockholm University

 

Code-Switching in Chicano Theater: Power, Identity and Style in Three Plays by Cherríe Moraga. 2008.
University of California, Berkeley, Dept. of Ethnic Studies
 

Literacy, Code-switching and Translation in Multilingual Classrooms. 2008.
University of California, Berkeley, Graduate School of Education

An Afternoon of Chicana/o Teatro. 2008.
UCLA, Chicano Studies Research Centre

Code-Switching in Chicano Theater: Power, Identity and Style in the Theater of Cherríe Moraga. 2008.
California State University, Long Beach
Dept. of Linguistics, Dept. of Romance, German and Russian Languages and Literatures, Dept. of Chicano and Latino Studies, Dept. of Latin American Studies, The Spanish Club

 

Chicano literature in teaching. 2008.
Södertörn University

 

Interkulturell kompetens, men hur? Lärar- och elevstrategier i en tvåspråkig skola. 2007.
Uppsala University

 

Modersmålets roll i läs- och skrivundervisningen. 2007.
The National Centre for Swedish as a Second Language

 

Språk och kultur i klassrummet: en presentation av ett nytt forskningsprojekt. 2007.
The Swedish National Agency for Education

Kodväxling: Makt och identitet.
2006.
Stockholm Institute of Education

 

Chicano-spanska - en kontaktvarietet. 2006.
Stockholm University

 

Code-switching: Definitions and functions. 2006.
University of Vaasa

 

Interkulturell pedagogik och interkulturellt lärande i språkundervisning. 2006.
Umeå University

 

Kodväxling och multietniska varieteter i litteratur: Frågor om makt och identitet. 2006.
Mälardalen University

 

Motstånd, ideologi, makt och identitet. 2004.
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby

 

Kodväxling eller blandkod: en definitionsfråga. 2003.
Stockholm University, Centre for Research on Bilingualism

 

Kodväxling och blandkod. 2003.

Språkforskningsinstitutet i Rinkeby

 

Varför kodväxlas det? Kodväxling … i Chicano-teater i USA. 2003.

Uppsala University

 

’Chicano English’ i litteratur och teater. 2002.
Stockholm University

 

 

Conference Papers

 

Performing Bilingualismin Wales & Sweden: How Young People in Bilingual Education Construct their Bilingualism. 2011.

Presentation with PhD Nigel Musk.
(International Symposium on Bilingualism 8, Oslo).

 

Literacy and language practices in Swedish schools. 2011.
Presentation in the thematic panel: Investigating discourses of inheritance and identity in four multilingual European settings. Presentation with Prof. Jarmo Lainio and PhD Student Anu Muhonen.
(International Symposium on Bilingualism 8, Oslo).

 

Dear Diary: Confessions about identity, language ideologies and language policy. 2010.
(Sociolinguistic Symposium 18, Southampton).

 

Interkulturellt lärande i flerspråkiga klassrum. 2008.
(ASLA – Språk och lärande, Stockholm).

 

Code-switching and translation/ interpretation in multilingual language classrooms. 2008.

(The 23rd Scandinavian Conference of Linguistics, Uppsala).

 

Språkutveckling i flerspråkiga klassrum. 2008.
(Forskning om språkvård och språkpolitik, Saltsjöbaden).

 

Ethnographic Research in Multilingual Schools. 2008.
(Minisymposium om några europeiska språkliga minoriteter och forskning om dessa, Eskilstuna).

 

Literacy, Code-switching and Translation in Multilingual Classrooms. 2008.

(Multilingualism, discourse and ethnography, Birmingham).

 

Literary Codeswitching: Shaping Culture and Identity. 2008.
Presentation in the thematic panel: New approaches to written codeswitching and multilingual texts.
(Sociolinguistic Symposium 17, Amsterdam).

 

La importancia de la diversidad lingüística y cultural en la enseñanza de español y portugués como segundas lenguas. 2007.

Presentation with PhD Laura Àlvarez López.
(II Congreso de Hipanistas y Lusitanistas Nórdicos, Stockholm).

 

Intercultural Competence and Identity construction in a Bilingual Language Classroom. 2007.
(Identity and Power in the Language Classroom, Umeå).

 

För en hållbar utveckling i språkundervisningen: fokus på mångfald. 2006.

Presentation with Ph D Laura Àlvarez López.
(ASLA, Eskilstuna).

 

Chicano Plays: A Development towards Code-mixing? 2005.
Presentation in the thematic panel: Language Alternation in Writing
(5th International Symposium on Bilingualism, Barcelona).

 

Functions of Code-switching and Code-mixing in Chicano Theater. 2004.
(37th International Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Kristiansand).


Reiterations/Translations in Chicano Theater. 2003.
(Writing Back in/and Translation, Umeå).

 

Code-switching in Chicano Writing. 2003.
(ICLaVE 2, Uppsala).

 

English and Spanish in Contact: Code-switching in Chicano Theater. 2003.
(The Consequences of Mobility: Linguistic and Sociocultural Contact Zones, Roskilde).

 

Code-switching in Chicano English: a Linguistic Analysis of Chicano Theater. 2002.
(Second University of Vigo International Symposium on Bilingualism, Vigo).

 

The Mexican-American Border: a Linguistic and Cultural Analysis of Chicano English in Chicano Theater. 2002.
(Methods XI Conference, Joensuu).

 

Chicano English: Linguistic Expression in the Community. 2002.
(Sixth International Conference of the Association for Language Awareness, Umeå).

 

Chicano English: A Cultural and Linguistic Analysis. 2001.
(The 8th Nordic Conference on Bilingualism, Rinkeby, Stockholm).