Forskning om flerspråkighet
SVENSKA
ENGLISH
Uppdragsgivare

ABF Stockholm

Ericsson

Europa Direkt Halland

Fortbildning AB

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet

Helsingfors universitet

Högskoleverket

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Landstinget Sörmland

Länsbiblioteket Sörmland

Länsförsäkringar

Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk (numera: Nationellt centrum för svenska som andraspråk)

Regeringskansliet

Skolverket

Södertörns högskola

Umeå kommun

Uppsala universitet

Vasa universitet