Forskning om flerspråkighet
SVENSKA
ENGLISH
Undervisning

Universitetskurser

 

Avancerad nivå


Tvåspråkighet – en introduktion (7,5 högskolepoäng)

 

 

Grundnivå


Advanced course in English with Educational Application (Fördjupningsspecialisering i engelska) (30 högskolepoäng)

- Field studies (7,5 högskolepoäng)

 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) (15 högskolepoäng)


Didactics in English Education for Young Learners (Engelskämnets didaktik mot yngre åldrar) (30 högskolepoäng)


Engelska A (English A) (30 högskolepoäng)

- Grammatik med översättning (Grammar with translation) (7,5 högskolepoäng)

 

English for Young Learners (Engelska mot yngre åldrar) (30 högskolepoäng)

- Kultur, samhälle och skola (7,5 högskolepoäng)

- Engelska i skolan (7,5 högskolepoäng)

 

Språk, språkinlärning och språkanvändning (Language, Language Acquisition and Language Use) (30 högskolepoäng)

- Språkinlärning och språkanvändning i ett flerspråkigt perspektiv (7,5 högskolepoäng)


Svenska som andraspråk II (30 högskolepoäng)

- Svenskan i tvärspråklig belysning (7,5 högskolepoäng)

 

Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola I, skolår 5-9 samt skolår 7-9 och gymnasieskolan (Swedish/Swedish as a Second Language in Multicultural Schools I, Senior Primary - Upper Secondary School) (30 högskolepoäng)

- Kultur, kommunikation och språklig mångfald (6 högskolepoäng)

- Språkutveckling och språklig socialisation (4,5 högskolepoäng)

 

Tvåspråkighet (Bilingualism) (30 högskolepoäng)

- Tvåspråkighet – en introduktion (7,5 högskolepoäng)

 
Utbildningsvetenskapliga perspektiv (30 högskolepoäng)

- Utbildning, pedagogik och samhälle - igår, idag, imorgon (7,5 högskolepoäng)

- Individens utveckling och socialisation (7,5 högskolepoäng)

- Teorier om lärande (7,5 högskolepoäng)

- Specialpedagogiska utmaningar (7,5 högskolepoäng)

 

 

Handledning och examination

 

Carla Jonsson handleder och examinerar uppsatser inom sina forskningsområden.