Forskning om flerspråkighet
SVENSKA
ENGLISH
Stipendier & anslag

Ett urval av stipendier och anslag

 

Erhållna externa forskningsanslag (projektledare & forskare)

 

Vetenskapsrådet, 2007-2011 (heltidsfinansiering under två år)


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2000-2002

 

 

Externa forskningsanslag för internationella samarbeten (forskare)

 

European Science Foundation via HERA - Humanities in the European Research Area, 2010-2012, Projektledare: Prof. Adrian Blackledge

 

 

Stipendier för gästforskarvistelser

 

STINT – Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, 2011

Initieringsbidrag för samarbete med University of California, Berkeley


SWEA – Swedish Women’s Educational Association

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer, 2008, för forskning vid University of California, Berkeley


Umeå universitet, 2002, för forskning vid University of California, Berkeley

 

 

Resestipendier

 

K & A Wallenbergs stiftelse, 2011


Vetenskapsrådet, 2010   

 

Helge Ax:son Johnsons stiftelse, 2008

 

Stiftelsen Erik Wellanders fond, 2008

 

European Science Foundation via HERA - Humanities in the European Research Area, 2008

 

K & A Wallenbergs Stiftelse, 2007   

 

Wallenberg, 2002

 

Wallenberg, 2001

 

 

Övriga stipendier

 

Ido-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnisch minne, 2011


Åke Wibergs Stiftelse, 2011

 

 

Stipendiatvistelser (In residence)

 

Bergmangårdarna på Fårö, stipendiat, 2011-08