Forskning om flerspråkighet
SVENSKA
ENGLISH
Publikationer

Publikationer i urval

 

Avhandling


Carla Jonsson. 2005. Code-switching in Chicano Theater: Power, Identity and Style in Three Plays by Cherríe Moraga. Avhandling. Umeå: Umeå universitet.

 

Baksidestext: Code-switching and code-mixing are common linguistic strategies used by bilinguals and multilinguals all over the world. This study explores functions of code-switching and code-mixing in three works by the Chicana playwright Cherríe Moraga. The findings reveal that the phenomenon of code-switching fulfils contextual and stylistic functions in the plays. For example, it is used to add emphasis, to introduce another level of meaning, to make and to break bonds, to include and to exclude. The study also demonstrates that code-switching and code-mixing can be used as a means of reflecting, constructing and reconstructing a third space Chicano identity. In addition, code-switching and code-mixing serve as creative responses to domination in that they can be used to resist, challenge and transform power relations. Such responses are evident in the plays examined here, elucidating aspects of identity construction and power relations in the present-day United States.

Avhandlingen finns på följande länk:
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=498


 

 

Böcker

 

M. Sebba, S. Mahootian & C. Jonsson (red.). 2012. Language Mixing and Code-Switching in Writing: Approaches to Mixed-Language Written Discourse. New York: Routledge. 

Mer information finns på följande länk:
http://www.routledge.com/books/details/9780415879460/

 

 

Artiklar & bokkapitel

 

Carla Jonsson. (kommande). Doing ethnography in multilingual schools: Shifting research positioning in response to dialogic methods I: S. Gardner & M. Martin-Jones (red.) Multilingualism, Discourse and Ethnography. New York: Routledge.

 

Carla Jonsson. 2012. Making silenced voices heard: Code-switching in multilingual literary texts. I: M. Sebba, S. Mahootian & C. Jonsson (red.). Language Mixing and Code-Switching in Writing: Approaches to Mixed-Language Written Discourse. New York: Routledge. 

Carla Jonsson. 2010. Functions of code-switching in bilingual theater: An analysis of three Chicano plays. Journal of Pragmatics. vol. 42, nr. 5, maj, s. 1296-1310.

Carla Jonsson. 2010. Makt- och identitetsrelaterade funktioner i kodväxling. I: N. Musk & Å. Wedin (red.). Flerspråkighet, identitet och lärande: Skola i ett föränderligt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 127-147.

Carla Jonsson. 2010. Språkpolitik – Från EU till klassrummet. I: Lars-G. Andersson, O. Josephson, I. Lindberg & M. Thelander (red.). Språkvård och språkpolitik. Svenska språknämndens forskningskonferens i Saltsjöbaden 2008. Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) och Norstedts, s. 213-233.

Carla Jonsson. 2009. Representing voice in Chicano theater through the use of orthography: An analysis of three plays by Cherríe Moraga. I: C. Amador Moreno & A. Nunes (red.) The Representation of the Spoken Mode in Fiction: How Authors Write How People Talk. Lewiston & Queenston: The Edwin Mellen Press, s. 101-123.

Carla Jonsson. 2008. La literatura chicana bajo un enfoque didáctico: Cultura e interculturalidad. Tidskriften Moderna Språk. vol. 52, nr 1, s. 78-89.

Carla Jonsson. 2008. Språk och kultur som resurser i undervisningen. I: I. Nordheden & A. Paulin (red.) Att äga språk - Språkdidaktikens möjligheter: En antologi om och för lärare i skolan. Stockholm: Stockholms universitets förlag, s. 143-158.
       
Carla Jonsson. 2008. Språkutvecklande ämnesundervisning: Exempel från moderna språk. I: I. Nordheden & A. Paulin (red.) Att äga språk - Språkdidaktikens möjligheter: En antologi om och för lärare i skolan. Stockholm: Stockholms universitets förlag,
s. 159-176.

Carla Jonsson. 2005. Att välja sitt språk. Invandrare och Minoriteter, nr. 4,
s. 22-25.

Laura Álvarez-López & Carla Jonsson. 2007. Sustainable development in foreign language teaching: Focus on diversity. I: J. Lainio & A, Leppänen (red.) Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling. Linguistic Diversity and sustainable development. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Eskilstuna, 9-10 november 2006. ASLA:s skriftserie 20. ASLA & Swedish Science Press, Uppsala, s. 71-88.

 

 

Konferensföredrag

 

Performing Bilingualismin Wales & Sweden: How Young People in Bilingual Education Construct their Bilingualism. 2011.

Presentation tillsammans med fil. dr. Nigel Musk.
(International Symposium on Bilingualism 8, Oslo).

Literacy and language practices in Swedish schools.
2011.
Föredrag i kollokviet: Investigating discourses of inheritance and identity in four multilingual European settings 2011.

Presentation tillsammans med prof. Jarmo Lainio och doktorand Anu Muhonen.
(International Symposium on Bilingualism 8, Oslo).

Dear Diary: Confessions about identity, language ideologies and language policy. 2010.
(Sociolinguistic Symposium 18, Southampton).

Interkulturellt lärande i flerspråkiga klassrum. 2008.
(ASLA – Språk och lärande, Stockholm).

Code-switching and translation/ interpretation in multilingual language classrooms. 2008.

(The 23rd Scandinavian Conference of Linguistics, Uppsala).

Språkutveckling i flerspråkiga klassrum. 2008.
(Forskning om språkvård och språkpolitik, Saltsjöbaden).

Ethnographic Research in Multilingual Schools.
2008.
(Minisymposium om några europeiska språkliga minoriteter och forskning om dessa, Eskilstuna).

Literacy, Code-switching and Translation in Multilingual Classrooms. 2008.

(Multilingualism, discourse and ethnography, Birmingham).

Literary Codeswitching: Shaping Culture and Identity. 2008.
Föredrag i kollokviet: New approaches to written codeswitching and multilingual texts.
(Sociolinguistic Symposium 17, Amsterdam).

La importancia de la diversidad lingüística y cultural en la enseñanza de español y portugués como segundas lenguas. 2007.

Presentation tillsammans med fil. dr. Laura Àlvarez López.
(II Congreso de Hipanistas y Lusitanistas Nórdicos, Stockholm).

Intercultural Competence and Identity construction in a Bilingual Language Classroom. 2007.
(Identity and Power in the Language Classroom, Umeå).

För en hållbar utveckling i språkundervisningen: fokus på mångfald.
2006.

Presentation tillsammans med fil. dr. Laura Àlvarez López.

(ASLA, Eskilstuna).


Chicano Plays: A Development towards Code-mixing? 2005.

 

Föredrag i kollokviet: Language Alternation in Writing

(5th International Symposium on Bilingualism, Barcelona).

Functions of Code-switching and Code-mixing in Chicano Theater.
2004.

(37th International Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Kristiansand).

Reiterations/Translations in Chicano Theater. 2003.

(Writing Back in/and Translation, Umeå).

Code-switching in Chicano Writing. 2003.

(ICLaVE 2, Uppsala).

English and Spanish in Contact: Code-switching in Chicano Theater. 2003.

(The Consequences of Mobility: Linguistic and Sociocultural Contact Zones, Roskilde).

Code-switching in Chicano English: a Linguistic Analysis of Chicano Theater.
2002.

(Second University of Vigo International Symposium on Bilingualism, Vigo).

The Mexican-American Border: a Linguistic and Cultural Analysis of Chicano English in Chicano Theater.
2002.

(Methods XI Conference, Joensuu).

Chicano English: Linguistic Expression in the Community. 2002.

(Sixth International Conference of the Association for Language Awareness, Umeå). 

Chicano English: A Cultural and Linguistic Analysis. 2001.

(The 8th Nordic Conference on Bilingualism, Rinkeby, Stockholm).