Foto: Johan Gunséus

Forskning om flerspråkighet
SVENSKA
ENGLISH
Carla Jonsson

fil. dr. Carla Jonsson
Universitetslektor och forskare
Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

 

 

Examina

 

2005 Filosofie Doktorsexamen (engelska)       
1999 Gymnasielärarexamen (allmänna ämnen: engelska, spanska)
1999 Filosofie Magisterexamen (med spanska som huvudämne)
1997 Filosofie Kandidatexamen (med engelska som huvudämne)
1996 Högskoleexamen (med engelska som huvudämne)

 

 

Forskningsområden

 

Tvåspråkighet, flerspråkighet, lingvistisk etnografi, flerspråkighetsetnografi, tvåspråkig undervisning, språkundervisning, undervisning av minoritetsspråkselever, språkideologier, litteracitet, flerspråkiga litteraciteter, identitet, interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, sociolingvistik, kritisk diskursanalys, kodväxling, språkväxling i skrift, minoritetsspråk

 


Curriculum vitae